Infolinky k onemocnění COVID-19 s online simultánním přepisem řeči operátora

Speciálních informačních linek zřízených k problematice koronaviru poměrně rychle přibývá, relevantní informace a konkrétní pomoc se v rámci jednotlivých krajů stávají stále dostupnější. “Velice bychom chtěli touto cestou ocenit vstřícnost pracovišť veřejné správy, která umožňují občanům se sluchovým handicapem kontaktovat nově zaváděné speciální infolinky s podporou doslovného přepisu řeči operátora v reálném čase,” říká Zdeněk Bumbálek, ředitel sociálního podniku Transkript online. Nově je možné využít tuto mnohdy nezbytnou komunikační podporu také na základní informační lince ke koronaviru, kterou provozuje Státní zdravotní ústav. Ze subjektů na úrovni krajů zavádí službu přepisu řeči na své lince rovněž Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje. Organizace telefonické pomoci v jednotlivých krajích reaguje na aktuální místní situaci. Pro přehlednost připojujeme dále informace o této službě a postup jejího využití. Pod textem této zprávy uvádíme aktualizovaný přehled speciálních informačních linek k onemocnění COVID-19, které lze kontaktovat s využitím služby online simultánního přepisu řeči operátora.

Tuto službu efektivně využijí lidé nedoslýchaví, ohluchlí či nositelé kochleárního implantátu, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora psanou formou. Přepis řeči však může být vítanou komunikační podporou také pro seniory s poruchami sluchu nebo pro cizince, jímž psaný text podstatně usnadňuje porozumění mluvené řeči při telefonické komunikaci.

Pod níže uvedenými odkazy najde klient piktogram ucha: po rozkliknutí odkazu s tímto symbolem napíše do příslušného pole své telefonní číslo a potvrdí tlačítko „Zavolejte mi“. Po vyzvednutí okamžitého hovoru vyčká na písemný pokyn přepisovatele, že může začít mluvit. Ten se mu zobrazí ve speciálním okně pro přepis. Následně již probíhá standardní hovor, přepis řeči operátora sleduje volající klient po celou dobu hovoru v okně na webu.

Výše uvedenou službu zajišťují profesionální přepisovatelé sociálního podniku Transkript online, jejichž vysoká rychlost psaní na klávesnici umožňuje časově efektivní a plnohodnotný rozhovor mezi klientem a operátorem infolinky.

Věříme, že tuto potřebnou komunikační podporu pro občany se sluchovým handicapem implementují na svůj web také další provozovatelé těchto informačních linek. O rozšíření dostupnosti této formy telefonické podpory budeme průběžně informovat.

Online simultánní přepis řeči operátora je nyní možné využít na speciálních infolinkách následujících subjektů:

Státní zdravotní ústav

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

http://www.khslbc.cz

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

https://www.khspce.cz/

Pokud si nejste jisti jak INFOLINKA funguje, můžete shlédnout ilustrační video ve kterém vám náš pracovník vysvětlí jak fugnuje třeba INFOLINKA CZSP

Půl milionu osob se sluchovým postižením chybí informace o koronaviru. Nová televize to mění k lepšímu

Lidé se sluchovým postižením mohou využívat nový zdroj aktuálních informací díky titulkované Televizi Beey. Běží zdarma na internetu, vysílání ve spolupráci s Českou unií neslyšících zajišťuje společnost NEWTON Technologies. Najdete ji na adrese https://tv.beey.io.

Půl milionu osob se sluchovým postižením má stále nedostatek informací o koronavirové epidemii. Komerční televize zpravodajství netitulkují. Česká televize některé mimořádné zprávy a živé přenosy tiskových konferencí vysílá bez titulků a jen je tlumočí do znakového jazyka., ten ale neumí všichni lidé se sluchovým postižením. I mnoho seniorů má problém se sluchem. Nedostupné pro ně je i rozhlasové vysílání, podcasty nebo internetové videopořady. Pomoci se snaží titulkovaná Televize Beey a zapojují se i sami autoři.

Všechna videa s titulky

Na stránkách televize jsou k dispozici desítky zpravodajských relací z televizí, důležitá mimořádná vysílání, ale i videa populárních osobností. Všechna videa jsou opatřená titulky. Sluchově postižení tak mohou sledovat i zdroje, které jsou pro ně bez titulků nepoužitelné.

„Na titulkování videí jsme nasadili náš systém pro automatický převod řeči do textu. Pokud je video kvalitní, vše probíhá automaticky a byli bychom schopni titulkovat stovky pořadů denně, ale u nekvalitních nahrávek musí naši editoři automatický text opravovat, a to nás zatím limituje,“ popisuje zázemí nové služby ředitel NEWTON Technologies Ing. Petr Herian.

Přístup zdarma pro všechny

Aby měli lidé se sluchovým postižením dostatečné množství informací, rozhodla se firma poskytnout přístup k automatickému titulkování dočasně zdarma pro všechny, kdo vytvářejí videa. Díky tomu jsou takto k dispozici videa internetové televize DVTV a dalších médií. Titulky už u svých videí používají například konzultant a spisovatel Petr Ludwig (https://youtu.be/K5xy2n941jM) nebo popularizátor nových technologií Petr Mára (https://youtu.be/BoV9h83CVqI).

„Konečně se mohou sluchově postižení seznámit i s obsahem, který nám byl až do teď nepřístupný. Titulkování opravdu pomáhá. Budeme rádi, když se zapojí i další média. Prosím, titulkujte!“ dodává k tomu Mgr. Věra Strnadová, která má v Asociaci organizací neslyšících a nedoslýchavých titulky na starosti.

INFO 5 KORONAVIRUS: Přikládáme další důležité informace o Koronaviru platné od 16. 3. 2020

Vážení neslyšící přátele. Přinášíme vám další aktuální informace ohledně nákazy koronaviru.

Vláda vyhlásila od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 KARANTÉNU na území České republiky.

Co to znamená???

Zákaz volného pohybu po celém území České republiky.
Povoleno je:
– opustit bydliště z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání
– cesta za rodinou a blízkými
– cesta k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, do banky nebo na poštu
– Dojít na nákupy:
– potravin
– léků a zdravotnických potřeb
– krmiv pro zvířata
– drogerie
– do optiky pro brýle a ostatní potřeby
– nákup novin, časopisů, tabákových výrobků
– nákup pohonných hmot a paliv
– prodej přes internet a následně pak zásilková služba
– otevřené jsou autoservisy, stanice technické kontroly
– prodej jízdenek u výdejového okénka
– pohřební služby
– rychlé občerstvení s výdejovým okénkem
– taxislužba s licencí pro dovoz jídla
– hobby markety budou fungovat pouze pro živnostníky a podnikatele
Z hygienických důvodů upřednostňujte platby kartami. Je nutné dodržovat od ostatních lidí odstup nejméně dva metry.
Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů, dobrovolníků či sociálních pracovníků a lidem pracujícím ve veřejné hromadné dopravě. Můžete jít třeba na zdravotní procházku do parků či jet na kole do přírody. Zaměstnavatele vláda vyzvala, aby u svých zaměstnanců využili práci z domova, aby maximálně vyhověli případným žádostem o dovolenou či placené volno. Vláda ukládá pracovní povinnost žákům a studentům 5. a 6. ročníků lékařských vysokých škol a nelékařským zdravotnickým pracovníkům (sestry, záchranáři atd.) na středních školách. Jako posily je potřebují krajské hygienické stanice, záchranné služby a nemocnice. Vláda hodlá rodičům, kteří kvůli tomu pečují o své děti doma, prodloužit možnost čerpat ošetřovné. V této chvíli by jim nárok na dávku končil po devíti dnech, tedy již ve čtvrtek. Vláda zvažuje, že věkový limit navýší na 15 let.

A co je zakázáno a zavřeno:
– obchodní centra a další vybrané obchody
– restaurace a jiné zařízení, které poskytují veřejné stravování
– bazény a turistická informační centra
– maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích
– provozování heren a kasin
– sportovní utkání
– náboženské akce
– divadla, kina
– provoz autoškol
– taxislužby
– prádelny, čistírny
– prodej ubytovacích služeb
– vnitřní i venkovní sportoviště
– uzavírají se také prodejny výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti

Vláda pak rozhodla, že až do odvolání se ruší platnost tzv. modrých parkovacích zón ve městech a obcích. Od 16. března 2020 0.00 hodin platit zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR a s výjimkou cizinců, jejichž vstup je v zájmu České republiky; Rovněž je vyhlášen zákaz pro občany České republiky a cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR vycestovat z České republiky s výjimkou osob, kterým byla udělena výjimka.
Překračovat hranice bude povoleno pouze osobám, které prokáží, že jsou zaměstnány ve vzdálenosti do 100 km vzdušnou čarou od státní hranice.
Co hrozí, když nedodržím karanténu? Pokud někdo nebude karanténu dodržovat, hrozí mu pokuta až 3 miliony korun. Kromě toho vláda také schválila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové, podle kterého je šíření koronaviru trestným činem.

Co pro vás máme za organizaci ČUN, z.ú.?

Služba SAS má pro vás otevřeno.

Tlumočníci pro vás připravují novou on – line linku, kde by bylo možné spojit se s tlumočníkem přes video hovor a vyřídit tak telefonicky vaše důležité záležitosti. O všem vás budeme včas informovat. Sledujte nás na FB a na internetových stránkách www.cun.cz.

PROSÍME, ABYSTE BYLI CO NEJVÍCE ZODPOVĚDNÍ K SOBĚ I KE SVÉMU OKOLÍ. MOC DĚKUJEME!!!

INFO KORONAVIRUS 4: Přikládáme další důležité informace o Koronaviru platné od 12. 3. 2020

Vážení neslyšící přátelé. Přinášíme vám aktuální informace z dnešního jednání Bezpečností rady státu (12. 3. 2020)
Vláda v souladu s ústavním zákonem č. 110/1998 o bezpečnosti České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky NOUZOVY STAV na dobu od 14 hodin dne 12. 3. 2020 na dobu 30 dnů.
Od soboty 14. března 00.00 hodin platí i mimořádná opatření v mezinárodní dopravě. Od soboty mohou lidí cestovat za hranice pouze osobními automobily, přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy. Čechům bude umožněno vrátit se zpátky do ČR a cizincům se umožní opustit Českou republiku.
Opatření se dotýká i školství dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda nouzový stav a zakázala přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu nově na základní umělecké školy, zájmové a vzdělávání ve školských zařízeních, jazykové školy a jednoleté jazykové pomaturitní kurzy.
Ministerstvo vnitra také učinilo mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky. A to znovuzavedením kontrol s Rakouskem a Německem. Zde je možné překračovat pouze v určených místech. Do Rakouska je možno překročit silničně pouze přes čtyři přechody (např. Dolní Dvořiště) a do Německa přes 7 přechodů (např. Rozvadov).
Dále většina shromáždění se omezuje na 30 osob. Od 20 hodiny do 6:00 ráno budou uzavřeny restaurace a hospody.
Trvalé uzavření od pátečního rána se týká všech sportovišť, posiloven, koupališť, solárií, saun, wellness služeb, hudebních a společenských klubů, zábavných zařízení, veřejných knihoven a galerií.
Dále vláda zakazuje vstup cizincům z rizikových území jako je Čína, Itálie, Jižní Korea, Irán, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Dánsko a Francie. Výjimku tvoří řidiči kamionové dopravy a nákladní vlakové dopravy.
Vaše Česká unie neslyšících

INFO KORONAVIRUS 3: Přikládáme další důležité informace o Koronaviru platné od 10. 3. 2020

Vážení neslyšící přátelé. Přinášíme vám aktuální informace z dnešního jednání Bezpečností rady státu (10. 3. 2020).
S účinností od úterý 10. 3. 2020 od 18:00 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce. Výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé přesahující ve stejnou chvíli 100 osob. A to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných, nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona.
Současně od středy se zavírají základní a střední školy. Vysoké školy si v této věci rozhodnou každá samostatně. Otevřeny nadále zůstávají i mateřské školy a jesle.
Kvůli koronaviru platí v Česku také od úterka zákaz návštěv v lůžkových odděleních nemocnic a domovech pro seniory s výjimkou oddělení pro děti či rodičky. Zákaz se netýká také hospiců. Pokračují kontroly na deseti hraničních přechodech na jihu a západě země, při nichž hasiči namátkově měří teplotu řidičům a cestujícím.

INFO KORONAVIRUS 2: Přikládáme další důležité informace o Koronaviru

Vážení neslyšící občané. Přinášíme vám aktuální informace vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR přeložené do českého znakového jazyka a stručný souhrn informací z médií za posledních několik dnů.
V ČR se stále zvyšuje počet pacientů s koronavirem. Jde převážně o cestovatelské anamnézy, tedy o osoby, které přicestovali z Itálie a osoby z jejich blízkého okolí. Všichni pacienti mají mírný průběh nemoci.
Ve čtvrtek se rozšířilo testování i na ty, kteří se v rizikových oblastech nepohybovali. Kromě toho MZ ČR spustilo možnost odběru potřebných vzorků v domácím prostředí, kam za lidmi vyrážejí zdravotníci, a od pátku zakázalo vývoz dezinfekce na ruce.
Praktičtí lékaři, stomatologové a některá další zdravotnická zařízení poukazují na nedostatek zdravotnického materiálu na jejich ochranu, zejména roušek. Výpadek dodávek je momentálně celosvětový problém, přesto MZ ČR zajistilo redistribuci do některých zařízení a v dalším týdnu se očekává 200 tisíc pomůcek. Podle priorit by se měly další dodávky postupně dostávat i do zařízení sociální péče.
Podle MZ ČR jsou roušky určené zejména k ochraně okolí, tedy aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou. Použitím běžných roušek se člověk před nákazou COVID-19 neochrání, může ale naopak zabránit jejímu dalšímu šíření v případě, kdyby byl sám již infekční.
Ochranu proti přenosu nákazy od jiného člověka může poskytnout pouze respirátor se stupněm filtrační ochrany proti virům, případně v určité míře také speciální roušky vyráběné s použitím nanotechnologických výrobních postupů.
Italská vláda přijala kvůli šíření koronaviru opatření, kterými zcela uzavřela celý region Lombardie a také 14 provincií v regionech Emilia-Romagna, Veneto (Benátsko) a Piemont. Češi se z uzavřených oblastí domů vracet mohou.
České občany v Itálii, včetně těch, kteří tam pracují, vyzval k návratu premiér Andrej Babiš (ANO). Čeští turisté by se podle Babiše z Itálie měli vrátit okamžitě. Ministerstvo zahraničí v reakci na rozsáhlá karanténní opatření v Lombardii a dalších regionech nedoporučuje cestovat do celé Itálie.
Podle ministerstva pro místní rozvoj mohou lidé podle občanského zákoníku bez storno poplatků odstoupit od smlouvy k zájezdu do oblasti postižené koronavirem. Na pondělním jednání se zástupci vlády by se mělo jednat mimo jiné o kompenzacích pro cestovní kanceláře za rušené zájezdy do Itálie. Pokud náhrady dostanou, zohlední to ve storno poplatcích u zájezdů.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření týkající se karantény osob, které se vracejí z Itálie.

V návaznosti na toto jednání Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření týkající se karantény pro všechny osoby s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice nad 90 dní nebo pro osoby, které jsou na území České republiky zaměstnány, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky.
Všichni bezprostředně po návratu do České republiky mají povinnost telefonicky kontaktovat lékaře. Lékař jim nařídí karanténu v délce 14 dnů.
„Bohužel jsme včera zaznamenali, že se někteří lidé chtěli nařízení vyhnout a snažili se vrátit do ČR před půlnocí. Ale tohle není o razítkách a papírech, ale o tom ochránit občany ČR před onemocněním koronaviru. Bohužel Itálie je problematická, každý den eviduje velký nárůst nově nakažených. I u nás mají kromě jednoho všechny pozitivní případy původ v Itálii. Dodržením karantény jsme zodpovědní nejen ke svému zdraví, ale také ke zdraví našich blízkých a celé společnosti,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Opatření se netýká:
• řidičů vlakové dopravy, kteří tranzitují přes Italskou republiku,
• řidičů a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky,
• pilotů dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.
Tyto osoby, které mají výjimku, však telefonicky kontaktují lékaře v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.
Krizový štáb dále pod vedením předsedy vlády rozhodl, že Policie ČR ve spolupráci s Celní správou a za asistence Hasičského záchranného sboru bude od pondělí 9. března od 7 hodin všem osobám překračující hranice rozdávat informační letáky v češtině, angličtině, němčině a italštině a provádět namátkové kontroly na deseti silničních hraničních přechodech ČR, a to Rozvadov, Folmava, Železná ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí, a dále také všem osobám překračující hranice namátkově měřit teplotu.
Informační letáky budou taktéž rozdávány všem cestujícím, kteří přiletí na mezinárodní letiště v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech. Letáky budou rozdávat i průvodčí ve vlacích přijíždějících do České republiky ze zahraničí.
________________________________________

Průběžně vás budeme informovat o situaci, sledujte prosím naše webové stránky www.cun.cz i facebook.

INFO KORONAVIRUS 1: Přikládáme informace o tom co je to Koronavirus a jak se zachovat preventivně

Video v českém znakovém jazyce:

Vážení neslyšící občané. S ohledem na šíření koronaviru se Česká unie neslyšících rozhodla přeložit důležité informace o této nákaze vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR do českého znakového jazyka.

Co je koronavirus?

Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).
Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli SARS-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV), případně také jako wuchanský koronavirus, se objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti, takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.

Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.


Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?


Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

• vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
• dodržovat základní hygienická pravidla
• používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
• nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
• jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
• samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku


Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Průběžně vás budeme informovat o situaci, sledujte prosím naše webové stránky www.cun.cz i facebook.

Vyšlo nové číslo časopisu UNIE 1-2/2020

První letošní UNIE 1-2/2020 je na světě!
Přinášíme reportáž z 19. zimní deaflympiády a rozhovor s Terezou Kmochovou a Tomášem Pazderou.🗣

S rokem 2020 máme i pro vás novinky! Seriál 30 let s ČUN, Astropsychologie – úvod a znamení Vodnář, Ryby, Příběhy MACa a kreslený komiks a rubrika Nevšední záliby, kde jsme zpovídali adrenalinového nadšence Karla Svitáka!🤩
Tereza Kmochova Tereza Kmochova Tomas Pazdera Martina Tomášková
Odkaz zde: http://bit.ly/31NYB5h