TS Liberecký kraj

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA JAKO SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Nový klient
Při prvním setkání s tlumočníkem Vás informujeme o podmínkách poskytování tlumočnické služby ČUN, o vašich právech a povinnostech a o právech a povinnostech tlumočníka. Pokud s našimi podmínkami budete souhlasit, požádáme Vás o vyplnění Smlouvy o poskytování tlumočnické služby a stanete se naším klientem. Smlouva zahrnuje Vaše jméno, adresu, datum narození, kontakt, uzavření smlouvy na dobu ne/určitou, preferovaný typ tlumočnické služby (ambulantní/terénní/oboje) a Váš podpis. Všechny informace bezpečně schraňujeme. Jsme vázáni zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jak objednat tlumočení:
Tlumočníka si můžete objednat prostřednictvím zprávy přes SMS nebo WhatsApp na tel: 774 435 167 nebo na emailu liberec@cun.cz (můžete také poslat video v českém znakovém jazyce). Tlumočníka si můžete objednat i osobně v kanceláři ČUN Liberec.

Při objednání tlumočení uvádějte:

  • Datum, na kdy potřebujete objednat tlumočníka.
  • V kolik hodin.
  • Adresu, kde bude tlumočení probíhat.
  • O jaké tlumočení jde.
  • Místo, kde se s tlumočníkem sejdete.

Pracovní doba tlumočníka:

TERÉNNÍ SLUŽBA AMBULATNÍ SLUŽBA
Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 17:00 (8:30 – 17:00*)
Středa 8:00 – 17:00 (8:30 – 12:30*) 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 17:00 (8:30 – 12:30*)
Pátek 8:00 – 13:00

Tlumočení probíhá v pracovní době tlumočníka, na základě domluvy je možné objednat si tlumočníka mimo tuto pracovní dobu. Nejlépe je dobré časy směrovat při terénní službě podle tučně vyznačených doporučených časech terénní služby. O přidělení tlumočníka v určitý čas rozhoduje vedoucí služby.

Rozcestník s více informacemi

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA JAKO FAKULTATIVNÍ SLUŽBA

Pokud daná služba nenaplňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a nelze ji považovat za základní činnost registrované sociální služby, budeme muset požádat právnickou osobu či jinou fyzickou osobu (kromě osob se sluchovým postižením – ty vždy službu musí mít zdarma) či se pokusíme z jiného projektu mimo sociální službu tuto pomoc zajistit. O tom, zda je to sociální služba nebo není, rozhoduje vždy vedoucí, který vše musí posoudit na základě standardů dané sociální služby.