Kurzy českého znakového jazyka

Kurzy znakového jazyka jsou určeny široké veřejnosti. Pro všechny, kteří z jakýchkoli důvodů potřebují nebo chtějí objevit svět, kde k tomu, abyste se domluvili, potřebujete zejména svoje ruce, mimiku a gesta. Svět, který je sice tichý, ale neméně barvitý než ten náš.

Všechny kurzy vyučují samy osoby se sluchovým postižením, převážně rodilí mluvčí znakového jazyka. Celkem máme cca 25 lektorů po celé ČR a snažíme se pokrýt Vaše potřeby.
V jednom kurzu je maximálně 8 osob (čím více osob je v kurzu, tím méně se Vám může lektor věnovat).

Pravidelně vyučujeme v těchto městech: Praha, Ostrava, Brno, Třebíč, Jihlava, Ústí nad Labem, Zlín, Kroměříž a Liberec, kde pro Vás otvíráme nové vypsané kurzy znakového jazyka vždy od září (pro roční kurz 80 hodin) a od září a února (pro semestrální kurz 80 hodin).

Výuku jsme schopní v případě zájmu větší skupiny (cca 6 zájemců) zajistit kdekoliv v ČR. Kurzy vyučujeme pro školy, firmy a skupinové zájemce. Máme i připravené speciální kurzy zaměřené na zdravotnictví, školství, policii a další.

Kurz českého znakového jazyka – rekvalifikační

Na zřízených pobočkách pravidelně nabízíme kurzy akreditované MŠMT jako rekvalifikační kurzy.
V nabídce máme tyto rekvalifikační kurzy:

  • I. modul (začátečníci) – rozsah 80 hodin
  • II. modul (mírně pokročilí) – rozsah 80 hodin
  • III. modul (pokročilí) – rozsah 80 hodin
  • IV. modul (konverzace) – rozsah 80 hodin

Kurzy jsou buď jako semestrální (pololetní) 2x týdně 1,5 hodiny, nebo jako roční 1x týdně 1,5 hodiny. Tedy výuka probíhá 2x týdně 90 minut (= semestrální kurzy, trvající od září do pol. ledna) nebo 1x týdně 180 minut (= roční kurzy od září do května / pol. června).

Ceny rekvalifikačního kurzu s 80 hodinami jsou stanoveny podle příslušné pobočky (podle nákladů na nájem, mzdu lektora apod.), většinou se pohybuje v rozmezí 3 500 – 4 500 Kč za jeden 80hodinový kurz.

Intenzivní kurzy českého znakového jazyka

Často během letních měsíců či víkendů vypisujeme intenzivní kurzy českého znakového jazyka. Smyslem je nabídnout tyto možnosti i těm, kteří nemohou navštěvovat běžné kurzy. Pokud byste měli zájem, kontaktuje příslušné pracovníky na pobočce.

Kurzy dalšího vzdělávání českého znakového jazyka – další vzdělávání

další vzdělávání MŠMT pro pedagogické pracovníky

Kurzy znakového jazyka pro rodiče neslyšících dětí a kurzy pro neslyšící

Česká unie neslyšících nabízí speciálně upravené kurzy znakového jazyka pro rodiče neslyšících dětí a pro neslyšící, kteří se potřebují zlepšit nebo trénovat projev ve znakovém jazyce. Kurzy jsou nabízeny buď v rámci Aktivizační služby poskytované jako sociální služba nebo pokud je podpořen projekt v plné výši například od MŠMT, pak jako samostatný projekt.